Zarezerwuj termin

 

KAJAKI SWORNEGACIE ROBERT JAKUBOWSKI realizuj projekt w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez podniesienie standardu usług noclegowych i zwiększenie potencjału usługowego w dziedzinie turystyki aktywnej.

PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZEDojazd

Agnieszka Jakubowska
+48 533 222 562

Do góry